hernqvist120
logo

Tilldelning av medel ur Skogsborgs fond

Stipendier delas ut for att främja forskning och fördjupad utbildning rörande hundsjukdomar.

Medel bör i första hand tilldelas i Sverige verksamma veterinärer, som avser bedriva forskning och studier rörande hundars sjukdomar och deras behandling.

Förutom stöd för speciella forskningsprojekt rörande hundsjukdomar kan också medel beviljas t ex för studieresor till nationella och internationella institutioner och djursjukhus, för att göra det möjligt för kliniskt verksamma veterinärer att under en begränsad tid helt ägna sig åt forskning.

Tilldelning av medel:

Vid utlysningen 2019 tilldelades följande projekt medel:

 • Giulio Grandi, SVA: Förekomsten av fästingar och fästingburna sjukdomar ökar i Sverige – ökad risk för sjukdom också hos hund? (46 000 SEK)
 • Bodil Ström Holst, SLU: Spermakvalitet hos berner sennen (46 000 SEK)

Vid utlysningen 2018 tilldelades följande projekt medel:

 • Todd Johansson, SLU: Vilka bakterier finns i djursjukhusmiljön? (75 000 SEK)
 • Karolina Engdahl, SLU: Forskning om korsbandsskador hos hund (90 000 SEK)

 2017:

 • Jonas J Wensman, SLU: Vilken roll spelar hundens calicivirus vid kennelhosta? (70 000 SEK)
 • Bodil Ström Holst, SLU: Bestämning av steroidkoncentrationer runt partus på hund, analyserat med super critical fluid chromatography – tandem mass spectrometry (SCF-MS/MS) (125 000 SEK)

2016:

 • Daniel Bergman, 80 000 SEK för projektet: Screening av heterofila antikroppar hos hund
 • Inger Lilliehöök, 34 000 SEK för projektet: Biologisk variation hos kortisol i hundurin 

2015:

 • Mia Nilsson 70 800 SEK för projektet Postoperative ultrasonographic appearance of the cervix, ligatures, medial iliac lympnodes and surrounding abdominal tissues after ovariohysterectomy in bitches with pyometra
 • Fredrik Södersten 82 000 SEK för projektet Ultrastructural studies of cardiac tissue from dogs with myxomatous valvular degeneration

2014:

 • Ann Essner 54720 SEK för projektet Utvärderingmetoder vid sjukgymnastik och rehabilitering av hundar med artros
 • Giulio Grandi 47 000 SEK för projektet Seroprevalens av fransk hjärtmask (Angiostrongylus vasorum) hos svenska hundar

 

2013:

 • Jonas Wensman 100 000 SEK för projektet Kennelhosta hos hund