Skip to main content

Tilldelning av medel ur Ivar och Elsa Sandbergs Stipendiefond

Vid utlysningen 2023 tilldelades följande projekt medel:

 • Krista Tuominen, SLU: An integrated approach for understanding the dynamics of Campylobacter – An important pathogen connecting humans, animals and the environment (195 000 SEK)
 • Viktor Almqvist, SLU: Elektronisk näsa inom livsmedelskontrollen – billig, handhållen och AI-driven. (188 100 SEK)
 • Karin Söderqvist, SLU: Är vegetariska smörgåspålägg riskprodukter för listerios? En tillväxtstudie av Listeria monocytogenes i ätfärdiga vegetariska livsmedel (142 000 SEK)

Vid utlysningen 2022 tilldelades följande projekt medel:

 • Karin Söderqvist, SLU: Hur kan vi minska svinnet med bibehållen livsmedelssäkerhet? En studie av unga konsumenters kunskap, rutiner och attityder kopplat till vardaglig livsmedelshantering (80 000 SEK)
 • Elisabeth Rajala, SLU: Antimicrobial resistance in Swedish pig production (40 000 SEK)
 • Tomasz Dzieciolowski, Kronfågel och SLU: Optimala rengörings- och desinfektionsmetoder på uppfödarnivå, ett sätt att hindra kycklingar från att drabbas av Campylobacter? (189 300 SEK)
 • Sara Frosth, SLU: Typning av Campylobacter-isolat för en ökad kunskap om överföring av Campylobacter hos kyckling i samband med delad slakt (159 600 SEK)
 • Jonas Malmsten, SLU: Livsmedelshygieniska studier av svenskt vildsvinskött (90 000 SEK)
 • Emelie Pettersson, SVA: Rådjur i grönsaksodlingar – en risk för zoonotisk smitta av kryptosporidier? (114 700 SEK)

Vid utlysningen 2021 tilldelades följande projekt medel:

 • Karin Artursson, SVA: Skärskådande av skärbrädor (180 000 SEK)
 • Sofia Boqvist, SLU: kan "smarta" förpackningar minska matsvinnet? En mikrobiologisk och sensorisk utvärdering av ny sensoretikett för livsmedelsförpackningar (115 000 SEK)

Vid utlysningen 2020 tilldelades följande projekt medel:

 • Anna Lundén, SVA: Kartläggning av Toxoplasma gondii vävnadscystor i förskt fårkött på den svenska marknaden (149 420 SEK)
 • Emma Bergenqvist, SLU: Förekomst av patogena bakterier i fasan och gräsand (160 000 SEK)
 • Liv Jonare, SLU: Kan man fastställa systemisk spridning av E. coli hos kyckling med cellulit vid köttbesiktning? (124 700 SEK)
 • Karin Söderqvist, SLU: Längre hållbarhet med bibehållen kvalitet - mikrobiotans sammansättning i vacuumpackat nötkött (113 000 SEK)

Vid utlysningen 2019 tilldelades följande projekt medel:

 • Anna Maria Pyziel, SLU: The prevalence and species composition of potentially zoonotic protozoan parasites of the genus Sarcocystis in the meat of cattle (Bos taurus) (200 000 SEK)

 • Robert Söderlund, SVA: Rent mjöl i påsen? - Förekomst av EHEC-bakterier i svenskt vetemjöl (165 300 SEK)
 • Frederik Widén, SVA: Kvalitativa och kvantitativa analysmetoder för Hepatit E virus i livsmedelsprodukter från gris och vildsvin (200 000 SEK)

Vid utlysningen 2018 tilldelades följande projekt medel:

 • Ann Albihn, SVA: Tick-borne encephalitis - a food safety risk for humans consuming unpasteurized milk/milk products from goat, sheep, and cattle in Sweden and Finland (181 260 SEK)

 • Sara Frosth, SLU: Typning av Campylobacter-isolat för en ökad kunskap om epidemiologin hos kyckling - utökad studie (125 400 SEK)
 • Anna Werinder, SLU: Streptococcus suis - en viktigt zoonos med stor betydelse för grisens och människans hälsa (92 500 SEK)
 • Tomasz Dzieciolowski, Kronfågel och SLU: Effektiv rengöring av transportlådor till kyckling ett sätt att hindra spridning av patogena bakterier till människor och öka kycklingarnas välfärd på väg till slakt '(148 200 SEK)
 • Ylva Persson, SVA: Förekomst av MRSA i getmjölkbesättningar (172 871 SEK)

Vid utlysningen 2017 tilldelades följande projekt medel:

 • Sara Frosth, SLU:  Typning av Campylobacter-isolat för en ökad kunskap om epidemiologin hos kyckling (148 200 SEK)

 • Eva Wattrang, SVA: Kan förändrade uppfödningsrutiner med tidig tillgång till foder, vatten och probiotiska tillskott bidra till friskare kycklingar? (39 330 SEK)
 • Erik Eriksson, SVA:  Utvärdering av probiotika-kandidater för bekämpning av EHEC i livsmedelskedjan (82 080 SEK)

Vid utlysningen 2016 tilldelades följande projekt medel:

 • Emma Eriksson, SLU: Kan man minska antalet Campylobacter på slaktkyckling genom åtgärder på slakterinivå? (128 250 SEK)
 • Catarina Flink, SLV: Hur betydande är förekomsten av shigatoxinproducerande Escherichia coli (STEC) i svensk och importerat/infört fårkött för smittspridning? (84 360 SEK)
 •  Su Lin Heden, SLU: Application of MALDI-TOF for the rapid identification of mycotoxigenic and spoilage moulds in food and feed. (101 460 SEK)
 • Axel Sannö, SLU: Kan MLVA skapa förutsättningar för effektiv smittspårning i samband med sjukdomsfall och matförgiftningsutbrott orsakade av Yersinia enterocolitica och Y. pseudotuberculosis? (180 386 SEK)

Vid utlysningen 2015 tilldelades följande projekt medel:

 • Sofia Boqvist: Campylobacter spp. hos nötkreatur - förekomst och antibiotikaresistens (117 000 SEK)
 • Magdalena Jacobson, SLU: PCR-ribotypes of Clostridium difficile associated with human disease isolated from Swedish livestock (46 000 SEK)
 • Monika Johansson: Protokoll för DNA-baserad analys av mjölkråvarans mikroflora. Undkommer vissa bakterier detektion genom att binda till mjölkens fettfraktion? (90 000 SEK)
 • Camilla Björkman, SLU: Fördjupad molekylärbiologisk undersökning av Cryptosporidium parvum-isolat från kalvar (111 000 SEK)

Vid utlysningen 2014 tilldelades följande projekt medel:

 • Eva Osterman-Lind, SVA: Sprider hästar zoonotiska parasiter på betet och vidare till vatten? (91 200 SEK)
 • Lennart Melin, SVA: Förbättrad serotypning av Salmonella enterica med hjälp av DNA-sekvensering (100 320 SEK)
 • Camilla Wallander: Utvärdering av förhållandet mellan Toxoplasma gondii-specifika antikroppar i köttsaft och T. gondii-DNA i vildsvinskött samt kartläggning av T. gondii-genotyper hos vildsvin i Sverige (165 300 SEK)
 • Björn Bengtsson, SVA: Förekomst av vankomycinresistenta enterokocker hos slaktkycklingar i Sverige (39 444 SEK)
 • Jenny Frössling, SVA: Analys av kontaktmönster och kalvdödlighet i besättningar involverade i utbrottet av Salmonella Dublin i Skåne (50 000 SEK)

Vid utlysningen 2013 tilldelades följande projekt medel:

 • Dolores Gavier-Widén, SVA: Förekomst av Francisella tularensis i muskulatur hos harar med harpest (tularemi) – risk för människa att infekteras via födan (62 700 SEK)
 • Lennart Melin, SVA: Utvärdering av helgenomsekvensering för bättre smittspårning av Salmonella i foder, livsmedelsproducerande djur och livsmedel (70 680 SEK)
 • Wilhelm Tham, SLU: Multi-locus Sequence Typing (MLST) – a tool for better understanding of listeriosis (100 000 SEK)

Vid utlysningen 2012 tilldelades följande projekt medel:

 • Sofia Boqvist, SLU: Hur påverkar modifierad atmosfär tillväxt och avdödning av VTEC i köttfärs? (100 000 SEK)
 • Eva Olsson Engvall, SVA: Campylobacter i vatten - betydelse som smittkälla för human campylobacterios (100 000 SEK)
 • Axel Sannö, SLU: Utvärderomg av två molekylärbiologiska metoder som verktyg för att kunna jämföra isolat av enteropatogena Yersinia spp. från friska vildsvin och humana isolat från livsmedelsburna infektioner (50 000 SEK)
 • Estelle Ågren, SVA: Provuttag och analys i syfte att klassificera svenska mjölkbesättningar i en riskfaktorstudie avseende salmonellaförekomst (100 000 SEK)

Vid utlysningen 2011 tilldelades följande projekt medel:

 • Sofia Boqvist, SLU: Betydelsen av ätfärdiga sallader för spridning av livsmedelsburna zoonoser
 • Ingrid Hansson, SVA: Relationen mellan mängden campylobacter i kycklingskinn och filé
 • Ylva Persson, SVA: Celltalet som en möjlig indikator för juverinfektion med Staphylococcus aureus, ett hjälpmedel för ostproducerande getbesättningar

Vid utlysningen 2010 tilldelades följande projekt medel:

 • Marie-Louise Danielsson-Tham, SLU: Jämförande studier av Listeria monocytogenes isolerade från humanpatienter 1958-1985 och isolat från senare delen av 1900-talet samt första decenniet av 2000-talet
 • Karin Artursson, SVA: Förekomst av sjukdomsframkallande bakterier i opastöriserad mjölk
 • Erik Eriksson, SVA: Kartläggning av genetiska grupper av svensk VTEC O157:H7 för riskbedömning och epidemiologisk övervakning
 • Oskar Nilsson, SVA: Molekylärbiologisk karaktärisering av vankomycinresistenta enterokocker (VRE) från svenska slaktkycklingar
 • Susanne Thistedt Lambertz: Är det något risk att smittas av Yersinia enterocolitica via livsmedel?

Vid utlysningen 2009 tilldelades följande projekt medel:

 • Sofia Boqvist, SLU: Får och fårprodukter som smittrisk för Yersinia enterocolitica till människa
 • Viveca Båverud, SVA: Kan Clostridium difficile vara en livsmedelsburen zoonos?
 • Eva Osterman-Lind, SVA: Stressrespons i Giardia-cystor
 • Axel Sannö, SLU: Förekomsten av patogener (E. coli, Salmonella-arter, Yersinia enterocolitica, Hepatit E) i svenska vildsvinsstammen