Skip to main content

Sällskapets pris för bästa vetenskapliga publikation

År 1953 omformades de understödjande medlemmarnas fond till en forskningsfond som vart tredje år skulle ge en prissumma och en medalj till bästa vetenskapliga veterinärmedicinska publikation som utgivits av en svensk medborgare. Denna fond delar fortfarande ut sitt pris och Sällskapet tar emot nomineringar. Det framgår inte av stadgarna vilka typer av publikationer som kan komma i fråga men det är genom åren framförallt avhandlingar som nominerats.

Bland de som fått pris (se tabell nedan) finns aktiva inom vitt skilda områden och i många fall har avhandlingarna som premierats utgjort startskottet för mycket framgångsrika forskarkarriärer.

Eva Wattrang (till vänster) och Karin Persson Waller, som båda mottagit sällskapets pris, visar upp medaljen.

Läs om pristagarna

Läs mer om de senaste årens pristagare genom att klicka på deras namn i listan över pristagare nedan.

Pristagare: År

 • Bengt Andersson

  1954
 • Sven Ullberg

  1957
 • Gunnar Rockborn

  1960
 • Agnar Nilsson

  1963
 • Bo Crabo

  1966
 • Sune Persson

  1969
 • Ingemar Gustavsson

  1972
 • Lars-Eric Edqvist och Krister Iwarsson

  1975
 • Juhani Hakkarainen och Bror Morein

  1978
 • Hans Kindahl

  1981
 • Per Jensen

  1984
 • Caroline Fossum och Kristina Narfström

  1987
 • Eva Hellmén och Görel Nyman

  1990
 • Karin Persson

  1993
 • Anna-Lena Lundgren

  1996
 • Eva Wattrang

  1999
 • Eva Axnér

  2002
 • 2005
 • 2008
 • 2011
 • 2014
 • 2017
 • 2020
 • Pågående utlysning

  2023