hernqvist120
logo

Sällskapets styrelse

Sällskapet leds av en styrelse som består av en ordförande och 5 ledamöter. Styrelsen och dess ordförande väljs för tre år av årsmötet. Övriga poster utser styrelsen inom sig.

Nuvarande styrelse valdes 2019.

Bildresultat för ingrid hansson slu

Ordförande

Ingrid Hansson

i

Sofia Boqvist

Sekreterare

Sofia Boqvist

Désirée JANSSON | DVM, PhD, Dipl. ECPVS | National Veterinary ...

Webmaster

Désirée Jansson

Bildresultat för ragnvi hagman

Skattmästare

Ragnvi Hagman

Övrig ledamot

Bodil Ström Holst

Klubbmästare

Oskar Nilsson