Skip to main content

Sällskapets styrelse

Sällskapet leds av en styrelse som består av en ordförande och fem ledamöter. Styrelsen och dess ordförande väljs för tre år av årsmötet. Övriga poster utser styrelsen inom sig.

Nuvarande styrelse valdes 2022.

Jonas Johansson Wensman

Ordförande
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Anna Malmsten

Skattmästare
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lena Pelander

Sekreterare
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Emelie Pettersson

Klubbmästare
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Karin Söderqvist

Övrig ledamot
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Désirée Jansson

Webmaster
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.