hernqvist120
logo

Sällskapets styrelse

Sällskapet leds av en styrelse som består av en ordförande och 5 ledamöter. Styrelsen och dess ordförande väljs för tre år av årsmötet. Övriga poster utser styrelsen inom sig.

Nuvarande styrelse valdes 2016.

Ordförande

Oskar Nilsson

Sofia Boqvist

Sekreterare

Sofia Boqvist

Skattmästare

Annette Backhans

bodil stromholts

Klubbmästare

Ingrid Hansson

i

Webmaster

Bodil Ström Holst

bodil stromholts

Övrig ledamot

Ylva Sjunnesson