Skip to main content

Påminnelse om årsmöte

Styrelsen vill påminna om att Sällskapet håller sitt årsmöte på tisdag 30 maj kl. 14. 00. Lokal är sal H i undervisningshuset (där stora aulan ligger). Sal H finns på nedre plan.

För er som inte har möjlighet att delta på plats: kontakta This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. för länk.

Sällskapet för Veterinärmedicinsk Forskning

Sällskapet för Veterinärmedicinsk Forskning bildades år 1936 av en grupp veterinärer med hängivenhet för, att genom forskning och informationsspridning utveckla kunskapen inom det veterinärmedicinska området.

Sällskapet förvaltar idag den ursprungliga idén genom att på olika sätt stödja och sprida kunskap inom området veterinärmedicin. Detta sker genom Sällskapets regelbundet återkommande seminarier och symposier. Sällskapet förvaltar Ivar och Elsa Sandbergs forskningsstiftelse och har därigenom möjlighet att årligen lämna bidrag till forskning inom området livsmedelshygien i vid bemärkelse. Sällskapet förvaltar även Jan Skogsborgs stiftelse som syftar till att främja forskning och fördjupad utbildning rörande hundsjukdomar, med speciellt fokus på taxars sjukdomar. Utlysning från denna stiftelse sker vartannat år. Vart tredje år utdelas Sällskapets pris till en framstående forskare.

Du är välkommen att genom att bli medlem stödja Sällskapets arbete. Anmälningsinformation finner du under Bli medlem uppe i menyn.

Läs mer

Törneke, K., Sällskapet för Veterinärmedicisk Forskning - Still going strong

Svensk veterinärtidning, 2004, 56, 43-45. (PDF 140kb)