Skip to main content

SÄLLSKAPET FÖR VETERINÄRMEDICINSK FORSKNING
ÅRSMÖTE 15 MAJ 2024

Vi vill önska dig välkommen till Sällskapet för veterinärmedicinsk forsknings årsmöte den 15 maj 2024 kl 14.00, Ratatosk i VHC, SLU.

Förutom sedvanliga årsmötesförhandling (se bilaga för dagordning) kommer vi dessutom få höra presentationer av tidigare forskningsprojekt beviljade av Sandbergs och Skogsborgs stiftelser (Elisabeth Rajala respektive Ida Hallberg).

Vi hoppas att ni även fortsättningsvis vill vara medlemmar i sällskapet. För de som inte betalt medlemsavgiften för 2023 får gärna göra det genom att överföra 50 SEK antingen till Plusgiro 19 02 52-7 eller Swish 1234970208, skriv även vem betalningen är ifrån.

Jag hoppas vi ses på årsmötet. För de som inte har möjlighet att komma till VHC kommer det finnas möjlighet att vara med via zoom För mer information vänligen kontakta Jonas Johansson Wensman: e-post This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jonas Johansson Wensman
Ordförande Sällskapet för Veterinärmedicinsk forskning

Dagordning PDF

Sällskapet för Veterinärmedicinsk Forskning

Sällskapet för Veterinärmedicinsk Forskning bildades år 1936 av en grupp veterinärer med hängivenhet för, att genom forskning och informationsspridning utveckla kunskapen inom det veterinärmedicinska området.

Sällskapet förvaltar idag den ursprungliga idén genom att på olika sätt stödja och sprida kunskap inom området veterinärmedicin. Detta sker genom Sällskapets regelbundet återkommande seminarier och symposier. Sällskapet förvaltar Ivar och Elsa Sandbergs forskningsstiftelse och har därigenom möjlighet att årligen lämna bidrag till forskning inom området livsmedelshygien i vid bemärkelse. Sällskapet förvaltar även Jan Skogsborgs stiftelse som syftar till att främja forskning och fördjupad utbildning rörande hundsjukdomar, med speciellt fokus på taxars sjukdomar. Utlysning från denna stiftelse sker vartannat år. Vart tredje år utdelas Sällskapets pris till en framstående forskare.

Du är välkommen att genom att bli medlem stödja Sällskapets arbete. Anmälningsinformation finner du under Bli medlem uppe i menyn.

Läs mer

Törneke, K., Sällskapet för Veterinärmedicisk Forskning - Still going strong

Svensk veterinärtidning, 2004, 56, 43-45. (PDF 140kb)