hernqvist120
logo

Pris för bästa vetenskapliga publikation till Malin Öhlund

Styrelsen för Sällskapet för veterinärmedicinsk forskning har beslutat att tilldela VMD Malin Öhlund Sällskapets pris för bästa vetenskapliga publikation 2017-2019 för sin avhandling Feline diabetes mellitus. Aspects on epidemiology and pathogenesis

Malin Öhlunds avhandling Feline diabetes mellitus. Aspects on epidemiology and pathogenesis  är ett viktigt bidrag till kunskapen om diabetes mellitus hos katt. Resultaten är inte bara viktiga för katter, övervikt och diabetes mellitus hos katt, utan de kan också vara av betydelse för människan. I sin avhandling har Malin gjort grundläggande epidemiologiska studier vars resultat givit eko internationellt och som har visat sig ha stor praktisk betydelse för arbetet med att minska risken för diabetes mellitus hos katt. Hon har också använt metabolomics för att ta fram grundläggande kunskap om den fysiologiska bakgrunden till de skillnader vi ser mellan raser avseende förekomst av diabetes mellitus. Malin beskriver diabetes mellitus hos katt på ett tydligt och pedagogiskt sätt. Vi i styrelsen för Sällskapet för veterinärmedicinsk forskning anser att Malin är en värdig vinnare av sällskapets pris för bästa vetenskapliga publikation 2017-2019.

Utdelning Skogsborgs fond

Vid utlysningen 2019 tilldelades följande projekt medel:

  • Giulio Grandi, SVA: Förekomsten av fästingar och fästingburna sjukdomar ökar i Sverige – ökad risk för sjukdom också hos hund? (46 000 SEK)
  • Bodil Ström Holst, SLU: Spermakvalitet hos berner sennen (46 000 SEK)

Utdelning Sandbergs fond

Vid utlysningen 2019 tilldelades följande projekt medel:

  • Anna Pyziel, SLU: The prevalence and species composition of potentially zoonotic protozoan parasites of the genus Sarcocystis in the meat of cattle (Bos Taurus) (239400 kr)
  • Frederik Widén, SVA:  Kvalitativa och kvantitativa analysemetoder för Hepatit E virus i livsmedelsprodukter från gris och vildsvin (200 000 kr)
  • Robert Söderlund, SVA: Rent mjöl i påsen? - Förekomst av EHEC-bakterier i svenskt vetemjöl (165300)