hernqvist120
logo

Utdelning Skogsborgs fond

Vid utlysningen hösten 2017 tilldelades följande projekt medel:

  • Jonas J Wensman, SLU: Vilken roll spelar hundens calicivirus vid kennelhosta? (70 000 kr)
  • Bodil Ström Holst, SLU: Bestämning av steroidkoncentrationer runt partus på hund, analyserat med super critical fluid chromatography – tandem mass spectrometry (SCF-MS/MS) (125 000 kr)

Utdelning Sandbergs fond

Vid utlysningen hösten 2017 tilldelades följande projekt medel:

  •  Sara Frosth, SLU:  Typning av Campylobacter-isolat för en ökad kunskap om epidemiologin hos kyckling  (148 200 kr)
  •  Eva Wattrang, SVA : Kan förändrade uppfödningsrutiner med tidig tillgångtill foder, vatten och probiotiska tillskott bidra till friskare kycklingar? (39 330 kr)
  •  Erik Eriksson, SVA :  Utvärdering av probiotika-kandidater för bekämpning av EHEC i livsmedelskedjan (82 080 kr)