Skip to main content

Utlysning Stiftelsen Ivar och Elsa Sandbergs stipendiefond

ledigförklarar härmed stipendier ur stiftelsen Ivar och Elsa Sandbergs stipendiefond för livsmedelshygienisk forskning.

Stiftelsen Ivar och Elsa Sandbergs stipendiefond

Ändamålet med fonden är att främja vetenskaplig forskning inom livsmedelshygienens område eller inom områden som har direkt eller indirekt betydelse för livsmedel och livsmedelshygien. Disponibelt för årets utdelning är cirka 900 000 kr.

Ansökan till Sandbergs stipendiefond ska vara på maximalt 5 sidor och innehålla:

Bakgrund inklusive relevanta nyckelreferenser, målsättning, material och metoder, arbetsplan inklusive tidsramar samt budget för projektet. Notera att förvaltningsavgifter eller andra generella påslag inte beviljas med mer än högst 14 % (exkl. moms i förekommande fall) i budgeten. Dessutom önskas ett kortfattat CV för huvudsökande.

Ansökan skickas

in elektroniskt i PDF-format (signera och scanna) till: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Ansökan skall ha inkommit senast 1 december 2023. Övriga upplysningar lämnas av Lena Pelander via e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Se reglementen på Sällskapets websida:www.vetmedforsk.se

   Fotograf Karin Söderqvist.