Skip to main content

Ingen aktuell utlysning i stiftelsen Ivar och Elsa Sandbergs stipendiefond

ledigförklarar härmed stipendier ur stiftelsen Ivar och Elsa Sandbergs stipendiefond för livsmedelshygienisk forskning.

Stiftelsen Ivar och Elsa Sandbergs stipendiefond

Ändamålet med fonden är att främja vetenskaplig forskning inom livsmedelshygienens område eller inom områden som har direkt eller indirekt betydelse för livsmedel och livsmedelshygien. Vi återkommer när det är aktuellt med en ny utlysning i stipendiefonden.

Styrelsen

 Pelander via e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Se reglementen på Sällskapets websida:www.vetmedforsk.se

   Fotograf Karin Söderqvist.