Skip to main content

Sällskapet för veterinärmedicinsk forskning utlyser nomineringsperiod för pris till bästa vetenskapliga publikation 2020–2022

Sällskapet för veterinärmedicinsk forskning delar vart tredje år ut ett pris för bästa vetenskapliga publikation under den gångna treårsperioden. Det är nu dags för Sällskapets medlemmar att nominera kandidater för perioden 2020–2022. Priset kommer att delas ut i samband med Sällskapets årsmöte 2023. Syftet med priset är, enligt den ursprungliga skrivningen från 1953, att ”belöna värdefulla av svensk medborgare författade skrifter inom veterinärmedicinen”. Priset, som består av en medalj och 10 000 SEK har av tradition främst belönat doktorer efter framlagd doktorsavhandling men även författare till andra typer av publikationer kan komma i fråga. Beslut om vem som får Sällskapets pris 2023 fattas av Sällskapets styrelse som fram till den 1 mars 2023 tacksamt tar emot nomineringar från Sällskapets medlemmar.

Nominerade publikationer skickas elektroniskt till Sällskapets sekreterare This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., med ett följebrev innehållande en kortfattad motivation (max 1 A4 sida). Avhandlingar ska skickas kompletta med ramberättelse och alla ingående artiklar/manuskript som pdf-filer.

Om du ännu inte är medlem i sällskapet för Veterinärmedicinsk forskning kan du enkelt lösa det genom att swisha 50 kr till 123 497 0208, skriv även vem det är ifrån. Sedan bör du även maila vår kassör Anna Malmsten (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) så att hon får ditt namn och adress så du får sällskapets medlemsutskick i framtiden.