Skip to main content

Utlysning Jan Skogsborgs stiftelse

ledigförklarar härmed stipendier ur Jan Skogsborgs stiftelse för forskning och fördjupad utbildning rörande hundsjukdomar.

Jan Skogsborgs stiftelse för forskning och fördjupad utbildning rörande hundsjukdomar

Ändamålet med fonden är att främja vetenskaplig forskning och studier rörande hundars sjukdom och deras behandling. Ett speciellt och överordnat intresse ska tillägnas taxars sjukdomar. Fonden stödjer även studieresor till nationella och internationella institutioner och djursjukhus för att göra det möjligt för kliniskt verksamma veterinärer att ägna sig åt forskning. Disponibelt för årets utdelning är cirka 100 000 kr. Medel till lön beviljas normalt inte.

Ansökan till Jan Skogsborgs stiftelse ska vara på maximalt 5 sidor och innehålla:

Bakgrund inklusive relevanta nyckelreferenser, målsättning, material och metoder, arbetsplan inklusive tidsramar samt budget för projektet. Notera att förvaltningsavgifter eller andra generella påslag inte beviljas med mer än högst 14 % (exkl. moms i förekommande fall) i budgeten. Dessutom önskas ett kortfattat CV för huvudsökande.

Ansökan skickas

in elektroniskt i PDF-format (signera och scanna) till: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Ansökan skall ha inkommit senast 1 december 2024. Övriga upplysningar lämnas av Lena Pelander via e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Se reglementen på Sällskapets websida:www.vetmedforsk.se