Skip to main content

Verksamhetsberättelse 2021

Sällskapets styrelse har under året haft åtta protokollförda sammanträden. Styrelsen har haft följande sammansättning: Ingrid Hansson, ordförande, Lena Pelander, sekreterare, Anna Malmsten kassör, Sofia Boquist, klubbmästare, Désireé Jansson, webmaster och Jonas Johansson Wensman, övrig ledamot. Vid styrelsens möten har, vid behov, Sten Söderberg (styrelsens kontaktperson med banker och länsstyrelse angående förvaltning av Ivar och Elsa Sandbergs och Skogsborgs stipendiefonder) varit adjungerad. Sällskapets valda revisorer för 2022 har varit Hans Gustavsson och Claes Fellström medan Oskar Nilsson, Bodil Ström Holst och Ragnvi Hagman har varit Sällskapets valberedning.

Årsmötet hölls den 19 maj och på grund av pågående utbrott av Coronavirus genomfördes årsmötet i digital form via zoom.

På grund av pandemin och rådande restriktioner beslöts att skjuta upp seminariet ”Vad blir det för mat imorgon” till våren 2022

Vid 2021 års utlysning av stipendier ur Jan Skogsborgs stipendiefond för forskning och fördjupad utbildning rörande hund sjukdomar inkom ansökningar för sex projekt. Styrelsen hade möjlighet att finansiera medel till tre av dessa projekt:

  • Ida Hallberg, ansökan, Genetic background to decreased semen quality in dogs 82.080 kronor,
  • Malin Nilsson ansökan Jämförelse av cyokinuttryck hos friska hundar av olika raser 62.000 kronor
  • Johanna Holmberg ansökan, Värdet av att använda videokapsel ALICAM för att utvärdera hundar med kronisk enteropati” 000 kronor.

Vid 2021 års utlysning av stipendier ur Ivar och Elsa Sandbergs stipendiefond för livsmedelshygienisk forskning inkom ansökningar för tre projekt. Styrelsen beslöt att tilldela två av dessa medel enligt följande:

  • Karin Artursson ansökan ”Skärskådande av skärbrädor” 180.000 kronor.
  • Sofia Boqvist ansökan, Kan ”smarta” förpackningar minska matsvinnet? En mikrobiologisk och sensorisk utvärdering av ny sensoretikett för livsmedelsförpackningar 115.000 kronor.

Ingrid Hansson
Ordförande