Skip to main content

Verksamhetsberättelse 2017

Sällskapets styrelse har under året haft åtta protokollförda sammanträden. Styrelsen har haft följande sammansättning: Oskar Nilsson, ordförande (vald 2016 - årsmötet 2019), Sofia Boqvist, sekreterare (vald 2016 - årsmötet 2019), Annette Backhans kassör (vald 2017 - årsmötet 2020), Ingrid Hansson, klubbmästare (vald 2017 - årsmötet 2020), Bodil Ström Holst, webmaster (vald 2015 - årsmötet 2018) och Ylva Sjunnesson, övrig ledamot (vald 2016 - årsmötet 2019). Vid styrelsens möten har, vid behov, Sten Söderberg (styrelsens kontaktperson med banker och länsstyrelse angående förvaltning av Ivar och Elsa Sandbergs och Skogsborgs stipendiefonder) varit adjungerad. Sällskapets valda revisorer för 2017 har varit Hans Gustavsson och Stefan Alenius medan Katja Höglund och Susanna Sternberg Lewerin (valda 2017 - årsmötet 2020) har varit Sällskapets valberedning.

Årsmötet hölls den 25/5, och efter årsmötets avslutande med kaffe och god fika höll Sara Frost, mottagare av Sällskapets pris för bästa vetenskapliga publikation 2014-2016, ett föredrag kring sin avhandling Dichelobacter nodosus and Footrot in Swedish Sheep – Increased Knowledge and Improved Laboratory

Diagnostics.

Vid 2017 års utlysning av stipendier ur Jan Skogsborgs stipendiefond för forskning och fördjupad utbildning rörande hundsjukdomar inkom ansökningar för 6 projekt. Styrelsen beslöt att tilldela 2 av dessa medel enligt följande:

  • Jonas J Wensman, SLU: Vilken roll spelar hundens calicivirus vid kennelhosta? (70 000 kr)
  • Bodil Ström Holst, SLU: Bestämning av steroidkoncentrationer runt partus på hund, analyserat med super critical fluid chromatography – tandem mass spectrometry (SCF-MS/MS) (125 000 kr)

Vid 2017 års utlysning av stipendier ur Ivar och Elsa Sandbergs stipendiefond för livsmedelshygienisk forskning inkom ansökningar för 8 projekt. Styrelsen beslöt att tilldela 3 av dessa medel enligt följande:

  • Sara Frosth, SLU: Typning av Campylobacter-isolat för en ökad kunskap om epidemiologin hos kyckling (148 200 kr)
  • Eva Wattrang, SVA : Kan förändrade uppfödningsrutiner med tidig tillgångtill foder, vatten och probiotiska tillskott bidra till friskare kycklingar? (39 330 kr)
  • Erik Eriksson, SVA : Utvärdering av probiotika-kandidater för bekämpning av EHEC i livsmedelskedjan (82 080 kr)

Oskar Nilsson
Ordförande