Utlysning 2022

Sällskapet för Veterinärmedicinsk Forskning ledigförklarar härmed stipendier ur stiftelsen Ivar och Elsa Sandbergs stipendiefond för livsmedelshygienisk forskning.

Stiftelsen Ivar och Elsa Sandbergs stipendiefond

Ändamålet med fonden är att främja vetenskaplig forskning inom livsmedelshygienens område eller inom områden som har direkt betydelse för livsmedel och livsmedelshygien.

Disponibelt för årets utdelning är cirka 850 000 kr.

Jan Skogsborgs stiftelse för forskning och fördjupad utbildning rörande hundsjukdomar

Ingen utdelning från Jan Skogsborgs stiftelse kommer ske detta år.

Ansökan till Sandbergs fond ska vara på maximalt 5 sidor och innehålla:
Bakgrund inklusive relevanta nyckelreferenser, målsättning, material och metoder, arbetsplan inklusive tidsramar samt budget för projektet. Dessutom önskas ett kortfattat CV för huvudsökande. Notera att förvaltningsavgifter eller andra generella påslag inte beviljas med mer än högst 14 % (exkl. moms i förekommande fall) i budgeten.

Ansökan skickas in elektroniskt i PDF-format (signera och scanna) till: lena.pelander@slu.se. Ansökan skall ha inkommit senast 5 december 2022. Övriga upplysningar lämnas av Lena Pelander på epost: lena.pelander@slu.se.