hernqvist120
logo

Söka medel från Sandbergs fond

 

Sällskapets för Veterinärmedicinsk Forskning ledigförklarar härmed stipendier ur stiftelsen Ivar och Elsa Sandbergs stipendiefond för livsmedelshygienisk forskning 

Ändamålet med fonden är att främja vetenskaplig forskning inom livsmedelshygienens område eller inom områden som har direkt betydelse för livsmedel och livsmedelshygien.

Disponibelt för årets utdelning är cirka 500 000 kr.

Ansökan till Sandbergs fond  ska vara på maximalt 5 sidor och innehålla:
Bakgrund inklusive relevanta nyckelreferenser, målsättning, material och metoder, arbetsplan inklusive tidsramar samt budget för projektet. Notera att förvaltningsavgifter eller andra generella påslag inte beviljas med mer än högst 14 % (exkl. moms i förekommande fall) i budgeten. Dessutom önskas ett kortfattat CV för huvudsökande.

Ansökan skickas in elektroniskt i PDF-format (signera och scanna) till: . Ansökan skall ha inkommit senast 6 december 2019. Övriga upplysningar lämnas av Sofia Boqvist på tel. 018-67 23 88, eller e-post: .