hernqvist120
logo

Sällskapets pris

År 1953 omformades de understödjande medlemmarnas fond till en forskningsfond som vart tredje år skulle ge en prissumma och en medalj till bästa vetenskapliga veterinärmedicinska publikation som utgivits av en svensk medborgare. Denna fond delar fortfarande ut sitt pris och Sällskapet tar emot nomineringar. Senaste pris, år 2017, gick till Sara Frosth. Det framgår inte av stadgarna vilka typer av publikationer som kan komma i fråga men det är genom åren framförallt avhandlingar som nominerats.

Bland de som fått pris (se tabell nedan) finns aktiva inom vitt skilda områden och i många fall har avhandlingarna som premierats utgjort startskottet för mycket framgångsrika forskarkarriärer. Läs mer om de senaste årens pristagare genom att klicka på deras namn nedan.

Eva Wattrang (till vänster) och Karin Persson Waller, som båda mottagit sällskapets pris, visar upp medaljen.

Pristagare

Utdelningsår

Bengt Andersson

1954

Sven Ullberg

1957

Gunnar Rockborn

1960

Agnar Nilsson

1963

Bo Crabo

1966

Sune Persson

1969

Ingemar Gustavsson

1972

Lars-Eric Edqvist och Krister Iwarsson

1975

Juhani Hakkarainen och Bror Morein

1978

Hans Kindahl

1981

Per Jensen

1984

Caroline Fossum och Kristina Narfström

1987

Eva Hellmén och Görel Nyman

1990

Karin Persson

1993

Anna-Lena Lundgren

1996

Eva Wattrang

1999

Eva Axnér

2002

    Sara Frosth                                                                                                             2017

    Malin Öhlund                                                                                                         2020