hernqvist120
logo

Utlysning av forskningsmedel 2021-10-22

Sällskapet för Veterinärmedicinsk Forskning

ledigförklarar härmed stipendier ur stiftelsen Ivar och Elsa Sandbergs stipendiefond för livsmedelshygienisk forskning samt Jan Skogsborgs stiftelse för forskning och fördjupad utbildning rörande hundsjukdomar.

Stiftelsen Ivar och Elsa Sandbergs stipendiefond

Ändamålet med fonden är att främja vetenskaplig forskning inom livsmedelshygienens område eller inom områden som har direkt betydelse för livsmedel och livsmedelshygien.

Disponibelt för årets utdelning är cirka 600 000 kr.

Jan Skogsborgs stiftelse för forskning och fördjupad utbildning rörande hundsjukdomar

Ändamålet med fonden är att främja vetenskaplig forskning och studier rörande hundars sjukdom och deras behandling. Ett speciellt och överordnat intresse ska tillägnas taxars sjukdomar. Fonden stödjer även studieresor till nationella och internationella institutioner och djursjukhus för att göra det möjligt för kliniskt verksamma veterinärer att ägna sig åt forskning.

Disponibelt för årets utdelning är cirka 150 000 kr.
Medel till lön beviljas normalt inte.

Ansökan till Sandbergs fond respektive Skogsborgs stiftelse ska vara på maximalt 5 sidor och innehålla:
Bakgrund inklusive relevanta nyckelreferenser, målsättning, material och metoder, arbetsplan inklusive tidsramar samt budget för projektet. Notera att förvaltningsavgifter eller andra generella påslag inte beviljas med mer än högst 14 % (exkl. moms i förekommande fall) i budgeten. Dessutom önskas ett kortfattat CV för huvudsökande.

Ansökan skickas in elektroniskt i PDF-format (signera och scanna) till: . Ansökan skall ha inkommit senast 5 december 2021. Övriga upplysningar lämnas av Lena Pelander på epost: .