hernqvist120
logo

Seminarium: Mjölk ger starka ben eller mest problem?

Torsdag den 29 augusti, kl 13 - 16.15, sal Are, VHC, Ultuna.

Adress: Ulls väg 26, 756 51 Uppsala

Mjölk är en dryck som de flesta av oss vuxit upp med. Det är ett livsmedel som innehåller många av de näringsämnen som vi behöver. De senaste 10 åren har dock diskussionen i media handlat om huruvida mjölken, och andra mejeriprodukter, kan vara ohälsosamt framförallt i ett längre perspektiv. Olika experter belyser under en eftermiddag olika aspekter på frågan.

13:00-13:15

Välkomna och introduktion

Dr. Ingrid Hansson, ordförande Sällskapet för veterinärmedicinsk forskning

Docent Renée Båge, Inst för kliniska vetenskaper, SLU, moderator

13:15-13:40

Mjölk och (o)hälsa

Docent Liisa Byberg, Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet

13:40-14:05

Zoonosrisk och mjölk

Adj Prof. Karin Artursson, Avd för Mikrobiologi, SVA

14:30-14:50

Fika

14:50-15:15

Därför är det ok att sälja opastöriserad mjölk,

StatsinspektörÅsa Lagerstedt Norström, Avd Säkra Livsmedel, SLV

15:15-15:40

Mjölk som råvara för osttillverkning

Docent Monika Johansson, Institutionen för molekylära vetenskaper, SLU

15:40-15:05

Mjölkens betydelse i ett internationellt perspektiv

Dr. Ylva Persson, Avd för Djurhälsa och antibiotikafrågor, SVA

15:05-15:30

Avslutande diskussion

För info om sällskapet se: www.vetmedforsk.se

Vid frågor, kontakta