hernqvist120
logo

Utdelning Sandbergs fond

Vid utlysningen hösten 2018 tilldelades följande projekt medel:

  •  Ann Albihn, SVA: Tick-borne encephalitis - a food safety risk for humans consuming unpasteurized milk/milk products from goat, sheep and cattle in Sweden and Finland (181 260 SEK)
  • Tomasz Dzieciolowski, Kronfågel och SLU: Effektiv rengöring av slaktlådor till kyckling ett sätt att hindra spridning av patogena bakterier till människor och öka kycklingarnas välfärd på väg till slakt (148 200 SEK)
  • Sara Frosth, SLU: Typning av Campylobacter-isolat för en ökad kunskap om epidemiologin hos kyckling - utökad studie (125 400 SEK)
  • Helle Unnerstad, SVA: Förekomst av MRSA i mjölkgetbesättningar (172 871 SEK)
  • Anna Werinder, SLU: Streptococcus suis - en viktig zoonos med stor betydelse för grisens och människans hälsa (92 500 SEK)