hernqvist120
logo

Utdelning Sandbergs fond

Vid utlysningen hösten 2017 tilldelades följande projekt medel:

  •  Sara Frosth, SLU:  Typning av Campylobacter-isolat för en ökad kunskap om epidemiologin hos kyckling  (148 200 kr)
  •  Eva Wattrang, SVA : Kan förändrade uppfödningsrutiner med tidig tillgångtill foder, vatten och probiotiska tillskott bidra till friskare kycklingar? (39 330 kr)
  •  Erik Eriksson, SVA :  Utvärdering av probiotika-kandidater för bekämpning av EHEC i livsmedelskedjan (82 080 kr)